rejestracja logowanie
Delta Optical
Podział
Zapraszamy do kontaktu na infolini─Ö: (25) 786-05-20
Podział

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DELTAOPTICAL.PL.

Poni┼čszy regulamin obowi┼ązuje od dnia 25.12.2014 r.

I. Definicje
U┼čyte w Regulaminie poj─Öcia oznaczaj┼ą:

1. Klient
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b─Öd┼ąc┼ą osob┼ą
prawn┼ą, której przepisy szczególne przyznaj┼ą zdolno┬ť─ç prawn┼ą, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin ┬ťwiadczenia us┼éug drog┼ą elektroniczn┼ą w ramach sklepu
internetowego deltaoptical.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dost─Öpny pod deltaoptical.pl, za po┬ťrednictwem
którego Klient mo┼če w szczególno┬ťci sk┼éada─ç Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzeda┼čy – umowa sprzeda┼čy Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomi─Ödzy Delta Optical G.Matosek, H.Matosek sp.j. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o ┬ťwiadczeniu us┼éug drog┼ą elektroniczn┼ą – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
┬ťwiadczeniu us┼éug drog┼ą elektroniczn┼ą (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – o┬ťwiadczenie woli Klienta, zmierzaj┼ące bezpo┬ťrednio do zawarcia Umowy
sprzeda┼čy, okre┬ťlaj┼ące w szczególno┬ťci rodzaj i liczb─Ö Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin okre┬ťla zasady korzystania ze Sklepu dost─Öpnego pod deltaoptical.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o ┬ťwiadczeniu us┼éug
drog┼ą elektroniczn┼ą.

2.3. Sklep, dzia┼éaj┼ący pod deltaoptical.pl, prowadzony jest przez prowadzony jest przez
Delta Optical G.Matosek, H.Matosek sp.j, wpisan┼ą do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S┼ądowego prowadzonego przez S┼ąd Rejonowy dla miasta sto┼éecznego Warszawy pod nr KRS 0000253028 (Delta Optical).

Dane adresowe / kontaktowe:
Nowe Osiny, ul. Pi─Ökna 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-47-012

Klienci mog┼ą si─Ö kontaktowa─ç pod nast─Öpuj┼ącym adresem mailowym info@deltaoptical.pl lub pod numerem telefonu (25) 786-05-20 (op┼éata wg. cennika w┼éa┬ťciwego operatora).

2.4. Niniejszy Regulamin okre┬ťla w szczególno┬ťci:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dost─Öpnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady sk┼éadania drog┼ą elektroniczn┼ą Zamówie┼ä w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzeda┼čy z wykorzystaniem us┼éug ┬ťwiadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest mo┼čliwe pod warunkiem spe┼énienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nast─Öpuj┼ących minimalnych wymaga┼ä technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z w┼é┼ączon┼ą obs┼éug┼ą apletów Javy oraz obs┼éug┼ą plików cookies dotycz┼ących sesji, lub
b) FireFox w wersji 3.0 lub nowszej z w┼é┼ączon┼ą obs┼éug┼ą apletów Javy oraz obs┼éug┼ą plików cookies dotycz┼ących sesji,
c) minimalna rozdzielczo┬ť─ç ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we w┼éasnym zakresie uzyska─ç dost─Öp do stanowiska komputerowego lub urz┼ądzenia ko┼äcowego, z dost─Öpem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowi┼ązuj┼ącymi przepisami prawa Delta Optical zastrzega sobie mo┼čliwo┬ť─ç ograniczenia ┬ťwiadczenia us┼éug za po┬ťrednictwem Sklepu internetowego do osób, które uko┼äczy┼éy wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostan┼ą o powy┼čszym powiadomieni.

2.8. Klienci mog┼ą uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼čdym czasie za po┬ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie g┼éównej serwisu deltaoptical.pl oraz pobra─ç go i sporz┼ądzi─ç jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególno┬ťci ich opisy, parametry techniczne i u┼čytkowe oraz ceny, stanowi┼ą zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdj─Öcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu s┼ą przyk┼éadowe i s┼éu┼č┼ą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdj─Öcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarów pochodz┼ą od Delta Optical lub dostarczane s┼ą przez producentów Towarów.

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie deltaoptical.pl ma charakter wi┼ą┼č┼ący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawieraj┼ącego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do ko┼äca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale┼čnie od zmian cen w Sklepie, które mog┼ą si─Ö pojawi─ç w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powy┼čej.

2.12. Wszystkie produkty dost─Öpne w deltaoptical.pl s┼ą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta┼éy legalnie wprowadzone na rynek polski.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem rozpocz─Öcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyra┼čenie zgody na tre┬ť─ç Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi┼ązkowe.

3.4. Delta Optical mo┼če pozbawi─ç Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak równie┼č mo┼če ograniczy─ç jego dost─Öp do cz─Ö┬ťci lub ca┼éo┬ťci zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególno┬ťci, gdy Klient:

a) poda┼é w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawd┼ą, niedok┼éadne lub nieaktualne, wprowadzaj┼ące w b┼é┼ąd lub naruszaj┼ące prawa osób trzecich,
b) dopu┬ťci┼é si─Ö za po┬ťrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególno┬ťci dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopu┬ťci si─Ö innych zachowa┼ä, które zostan┼ą uznane przez Delta Optical za zachowania niezgodne z obowi┼ązuj┼ącymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godz┼ące w dobre imi─Ö Delta Optical

3.5. Osoba, która zosta┼éa pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie mo┼če dokona─ç powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Delta Optical G.Matosek, H.Matosek sp.j.

3.6. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu komunikatów i danych w zwi┼ązku ze ┬ťwiadczonymi w ramach Witryny us┼éugami, Sklep internetowy podejmuje ┬ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼čenia bezpiecze┼ästwa ┬ťwiadczonych us┼éug, w szczególno┬ťci ┬ťrodki s┼éu┼č┼ące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┼éanych w Internecie.

3.7. Klient zobowi┼ązany jest w szczególno┬ťci do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania tre┬ťci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre┬ťci propaguj┼ących przemoc, znies┼éawiaj┼ących lub naruszaj┼ących dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zak┼éócaj┼ący jego funkcjonowania, w szczególno┬ťci poprzez u┼čycie okre┬ťlonego oprogramowania lub urz┼ądze┼ä,
c) niepodejmowania dzia┼éa┼ä takich jak: rozsy┼éanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuci┼ą┼čliwy dla innych klientów oraz dla Delta Optical.
e) korzystania z wszelkich tre┬ťci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w┼éasnego u┼čytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowi┼ązuj┼ącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak┼če z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzeda┼čy


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzeda┼čy za po┬ťrednictwem Sklepu nale┼čy wej┬ť─ç na stron─Ö internetow┼ą deltaoptical.pl, dokona─ç wyboru Towarów, podejmuj┼ąc kolejne czynno┬ťci techniczne w oparciu o wy┬ťwietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost─Öpne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie sk┼éadania Zamówienia – do momentu naci┬ťni─Öcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma mo┼čliwo┬ť─ç modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu nale┼čy kierowa─ç si─Ö wy┬ťwietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystaj┼ącego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb─Ödnych danych, wy┬ťwietlone zostanie podsumowanie z┼éo┼čonego Zamówienia. Podsumowanie z┼éo┼čonego Zamówienia b─Ödzie zawiera─ç informacje dotycz┼ące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz ┼é┼ącznej ceny zamawianych produktów lub us┼éug, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (je┬ťli wyst─Öpuj┼ą),
c) wybranej metody p┼éatno┬ťci,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

4.5. W celu wys┼éania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre┬ťci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi┼ązkowe oraz naci┬ťni─Öcie przycisku „Zamawiam z obowi┼ązkiem zap┼éaty”.

4.6. Wys┼éanie przez Klienta Zamówienia stanowi o┬ťwiadczenie woli zawarcia z Delta Optical Umowy sprzeda┼čy, zgodnie z tre┬ťci┼ą Regulaminu.

4.7. Po z┼éo┼čeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomo┬ť─ç e-mail zatytu┼éowan┼ą „Zamówienie ze sklepu internetowego Delta Optical”, zawieraj┼ąc┼ą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umow─Ö traktuje si─Ö za zawart┼ą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo┬ťci e-mail, o której mowa powy┼čej.

4.9. Umowa sprzeda┼čy zawierana jest w j─Özyku polskim, o tre┬ťci zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa si─Ö pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk┼éadania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa si─Ö transportem w┼éasnym, przesy┼ék┼ą kuriersk┼ą lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy wskazane s┼ą pod adresem Dostawa i koszty dostawy oraz w czasie sk┼éadania Zamówienia.

5.3. Termin dostawy wynosi 3 dni robocze licz┼ąc od dnia wys┼éania przez Klienta Zamówienia. W indywidualnych sytuacjach Klient i Delta Optical mog┼ą ustali─ç krótszy termin dostawy.

5.4. Podczas odbioru przesy┼éki Klient zobowi┼ązany jest sprawdzi─ç kompletno┬ť─ç zawarto┬ťci przesy┼éki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletno┬ťci zawarto┬ťci przesy┼éki, Klient zobowi┼ązany jest spisa─ç protokó┼é szkody w obecno┬ťci kuriera. Protokó┼é musi by─ç sporz┼ądzony w dwóch jednobrzmi┼ących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Klienci mog┼ą uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼čdym czasie za po┬ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie g┼éównej serwisu deltaoptical.pl oraz po-bra─ç go i sporz┼ądzi─ç jego wydruk.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost─Öpnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie┼ä Umowy sprzeda┼čy Towarów nast─Öpuje poprzez przes┼éanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do┼é┼ączenie do przesy┼éki zawieraj┼ącej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody p┼éatno┬ťci

6.1. Ceny Towarów podawane s┼ą w z┼éotych polskich i zawieraj┼ą wszystkie sk┼éadniki, w tym podatek VAT (z wyró┼čnieniem wysoko┬ťci stawki), c┼éa oraz wszelkie inne sk┼éadniki.

6.2. Klient ma mo┼čliwo┬ť─ç uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.:
18 1030 1582 0000 0008 1478 4002
Delta Optical G.Matosek H.Matosek Sp. j.
Nowe Osiny ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

b) p┼éatno┬ťci┼ą w systemie dotpay.pl (p┼éatno┬ťci zintegrowane m.in. mTransfer, P┼éac─Ö z Inteligo, Alior Bank),

c) zap┼éata kart┼ą p┼éatnicz┼ą Visa, MasterCard/EuroCard, JCB, Diners Club, Maestro i Visa Electron. Karty obs┼éugiwane s┼ą za pomoc┼ą systemu dotpay.pl. Karta zostaje obci┼ą┼čona w momencie

d) p┼éatno┬ťci┼ą gotówkow┼ą przy odbiorze przesy┼éki,

e) p┼éatno┬ťci┼ą on-line w systemie PayPal,

f) p┼éatno┬ťci┼ą rataln┼ą w Credit Agricole,

g) p┼éatno┬ťci┼ą rataln┼ą w systemie Santander (dawniej ┼╗agiel),

Odbieraj┼ąc zamówiony towar w jednym z naszych Salonów (Warszawa - Jana Paw┼éa II 19, Katowice - Uniwersytecka 13, Gda┼äsk - Grunwaldzka 40/9, Centrala - Nowe Osiny ul. Pi─Ökna 1), mo┼čecie Pa┼ästwo zap┼éaci─ç gotówk┼ą, kart┼ą p┼éatnicz┼ą, w systemie ratalnym Santander lub Crédit Agricole.

VII. Uprawnienie do odst┼ąpienia od umowy

Maj┼ą Pa┼ästwo prawo odst┼ąpi─ç od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odst┼ąpienia od umowy wygasa po up┼éywie 14 dni od dnia, w którym weszli Pa┼ästwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni┼č przewo┬čnik i wskazana przez Pa┼ästwa wesz┼éa w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzysta─ç z prawa odst┼ąpienia od umowy, musz┼ą Pa┼ästwo poinformowa─ç nas o swojej decyzji o odst┼ąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o┬ťwiadczenia – na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt┼ą (adres: Delta Optical G.Matosek, H.Matosek sp.j. Nowe Osiny, ul. Pi─Ökna 1, 05-300 Mi┼äsk Mazowiecki), faksem (25 759-29-95) lub poczt┼ą elektroniczn┼ą (info@deltaoptical.pl).

 

Mog┼ą Pa┼ästwo wype┼éni─ç i przes┼éa─ç formularz odst┼ąpienia od umowy znajduj┼ący si─Ö na odwrocie lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o┬ťwiadczenie.
Aby zachowa─ç termin do odst┼ąpienia od umowy, wystarczy, aby wys┼éali Pa┼ästwo informacj─Ö dotycz┼ąc┼ą wykonania przys┼éuguj┼ącego Pa┼ästwu prawa odst┼ąpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst┼ąpienia od umowy.


Skutki odst┼ąpienia od umowy


W przypadku odst┼ąpienia od niniejszej umowy zwracamy Pa┼ästwu wszystkie otrzymane od Pa┼ästwa p┼éatno┬ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj┼ątkiem dodatkowych kosztów wynikaj┼ących z wybranego przez Pa┼ästwa sposobu dostarczenia innego ni┼č najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw┼éocznie, a w ka┼čdym przypadku nie pó┬čniej ni┼č 14 dni od dnia, w którym zostali┬ťmy poinformowani o Pa┼ästwa decyzji o wykonaniu prawa odst┼ąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu p┼éatno┬ťci dokonamy przy u┼čyciu takich samych sposobów p┼éatno┬ťci, jakie zosta┼éy przez Pa┼ästwa u┼čyte w pierwotnej transakcji, chyba ┼če wyra┬čnie zgodzili┬ťcie si─Ö Pa┼ästwo na inne rozwi┼ązanie; w ka┼čdym przypadku nie ponios┼ą Pa┼ästwo ┼čadnych op┼éat w zwi┼ązku z tym zwrotem.
Mo┼čemy wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┬ťci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes┼éania, w zale┼čno┬ťci od tego, które zdarzenie nast┼ąpi wcze┬ťniej.


Prosz─Ö odes┼éa─ç towar pod adres: Delta Optical Sp.j., Nowe Osiny, ul. Pi─Ökna 1, 05-300 Mi┼äsk Mazowiecki, niezw┼éocznie, a w ka┼čdym razie nie pó┬čniej ni┼č 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa┼ästwo o odst┼ąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je┼čeli ode┬ťl┼ą Pa┼ästwo rzecz przed up┼éywem terminu 14 dni.

Odpowiadaj┼ą Pa┼ästwo tylko za zmniejszenie warto┬ťci rzeczy wynikaj┼ące z korzystania z niej w sposób inny ni┼č by┼éo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odst┼ąpienia od umowy nie przys┼éuguje w odniesieniu do umów:

 • o ┬ťwiadczenie us┼éug, je┼čeli wykonali┬ťmy w pe┼éni us┼éug─Ö za Twoj┼ą wyra┬čn┼ą zgod┼ą;
 • w której cena Towaru zale┼čy od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mog┼ą wyst┼ąpi─ç przed up┼éywem terminu do odst┼ąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem ┬ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug Twojej specyfikacji lub s┼éu┼č┼ąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem ┬ťwiadczenia jest rzecz ulegaj┼ąca szybkiemu zepsuciu lub maj┼ąca krótki termin przydatno┬ťci do u┼čycia;
 • w której przedmiotem ┬ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼čna zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼čeli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem ┬ťwiadczenia s┼ą rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj┼ą nieroz┼é┼ącznie po┼é┼ączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem ┬ťwiadczenia s┼ą nagrania d┬čwi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼čeli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie tre┬ťci cyfrowych, które nie s┼ą zapisane na no┬ťniku materialnym, je┼čeli spe┼énianie ┬ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┬čn┼ą Twoj┼ą zgod┼ą, przed up┼éywem terminu do odst┼ąpienia od umowy.

Informacje dodatkowe

 • Do odsy┼éanego towaru prosimy do┼é┼ączy─ç dowód zakupu oraz poda─ç numer konta, na które maj┼ą by─ç przelane pieni┼ądze.
 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta─ç opakowany w odpowiedni sposób, zapewniaj┼ący brak uszkodze┼ä przesy┼éki w trakcie transportu.
 • Produkt nale┼čy zwróci─ç w stanie niezmienionym, chyba ┼če zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz┼ądu.
 • W przypadku odst┼ąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes┼éania Towaru.

Zakupiony u nas towar mo┼čna tak┼če zareklamowa─ç, je┬ťli posiada wady fabryczne lub zosta┼é uszkodzony mechanicznie w czasie przesy┼éki. Szczegó┼éowe warunki gwarancji s┼ą uregulowane w karcie gwarancyjnej. Do odsy┼éanego towaru prosimy do┼é┼ączy─ç dowód zakupu z opisem przyczyny reklamacji.

Pobierz FORMULARZ ODST─ŻPIENIA OD UMOWY

VIII. Reklamacje dotycz┼ące Towarów

8.1. Delta Optical jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta b─Öd┼ącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytu┼éu r─Ökojmi za wady
w zakresie okre┬ťlonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikaj┼ące z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale┼čy kierowa─ç na adres serwis@deltaoptical.pl. Delta Optical zobowi┼ązuje si─Ö do rozpatrzenia ka┼čdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by┼éo mo┼čliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Delta Optical  ponosi odpowiedzialno┬ť─ç z tytu┼éu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Je┬ťli dokument gwarancyjny przewiduje tak┼ą mo┼čliwo┬ť─ç, Klient mo┼če zg┼éasza─ç swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo┬ťrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje si─Ö w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie ┬ťwiadczenia us┼éug drog┼ą elektroniczn┼ą

9.1. Delta Optical podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowi┼ązuje si─Ö usun┼ą─ç w rozs┼ądnym terminie wszelkie nieprawid┼éowo┬ťci zg┼éoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowi┼ązany jest niezw┼éocznie powiadomi─ç Delta Optical o wszelkich nieprawid┼éowo┬ťciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu
Internetowego.

9.3. Nieprawid┼éowo┬ťci zwi┼ązane z funkcjonowaniem Sklepu Klient mo┼če zg┼éasza─ç mailowo pod adres webmaster@deltaoptical.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien poda─ç swoje imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat─Ö wyst┼ąpienia nieprawid┼éowo┬ťci zwi┼ązanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Delta Optical zobowi┼ązuje si─Ö do rozpatrzenia ka┼čdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by┼éo mo┼čliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta┼éych pomi─Ödzy Delta Optical a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane s┼ądom w┼éa┬ťciwym zgodnie z postanowieniami w┼éa┬ťciwych przepisów Kodeksu post─Öpowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta┼éych pomi─Ödzy Delta Optical a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s┼ądowi w┼éa┬ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Delta Optical.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj┼ą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ┬ťwiadczeniu us┼éug drog┼ą elektroniczn┼ą oraz inne w┼éa┬ťciwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Kupuj┼ący b─Öd┼ący konsumentem ma mo┼čliwo┬ť─ç skorzystania z pozas┼ądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä przed Sta┼éym Polubownym S┼ądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dost─Öpu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajduj┼ą si─Ö pod nast─Öpuj┼ącym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zak┼éadce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.5. Delta Optical G.Matosek, H.Matosek Sp.j. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w ka┼čdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowi┼ązuj┼ą od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie b─Öd┼ą narusza─ç praw nabytych Klientów korzystaj┼ących ze Sklepu.

 

 

 Innowacyjna gospodarka

Paczkomaty InPost

Stopka

Oferta zawarta na stronie nie jest ofert╣ w rozumieniu K.C.

Copyright ę 2002-2020 Delta Optical
0