rejestracja logowanie
Innowacyjna Gospodarka
Spółka korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Delta Optical G.Matosek H.Matosek Sp.j. realizuje projekt
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w DELTA OPTICAL G. Matosek H.Matosek SP. JAWNA w celu umożliwienia elektronicznej wymiany danych


Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĽ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Spółka korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Delta Optical G.Matosek H.Matosek Sp.j. realizuje projekt
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:
Działanie 6.1. Paszport do eksportu


Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Delta Optical G.Matosek H.Matosek Sp.j.


Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĽ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Spółka korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Delta Optical G.Matosek H.Matosek Sp.j. realizuje projekt
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:
Działanie 6.1. Paszport do eksportu


Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Delta Optical G.Matosek H.Matosek Sp.j.


Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĽ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


dla rozwoju Mazowsza

Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczoœci na Mazowszu"
Działanie 1.7. Promocja gospodarcza

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjnoœci spółki Delta Optical poprzez aktywne działania promocyjno – marketingowe w latach 2012-2013.

Beneficjent: Delta Optical G.Matosek H.Matosek Sp.j realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejskš ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz ze œrodków budżetu państwa”

Informacje Ÿródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdujš się na stronie: www.mazowia.eu


Innowacyjna gospodarka

Paczkomaty InPost

Stopka

Oferta zawarta na stronie nie jest ofertš w rozumieniu K.C.

Copyright Š 2002-2020 Delta Optical

Notice: Undefined variable: na_poczatku in /templates/stopka.php on line 161
0